LIFTEX - strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Przepisy dozorowe

WIEDZA DŹWIGOWA

  
1. DLACZEGO DŹWIGI MUSZĄ BYĆ KONSERWOWANE ?
Wszystkie dźwigi zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z 2000 r. (Dz.U. 122 poz. 1321) oraz rozporządzenie
m Ministra Gospodarki z 2003 r. (Dz.U. 193 poz. 1890) muszą być objęte stałą opieką konserwatorską.

2. JAK CZĘSTO DŹWIGI PODLEGAJĄ PRZEGLĄDOM PRZEPROWADZANYM PRZEZ KONSREWATORA ?
Przegląd konserwacyjny dźwigu, o ile producent nie określa inaczej powinien być przeprowadzany nie rzadziej, niż co 30 dni.


3. CZY STARE DŹWIGI MUSZĄ BYĆ WYMIENIANE NA NOWE ?
Nie ma obligatoryjnego okresu używalności windy. O tym,  czy starą windę należy wymienić na nową decyduje jej stan techniczny albo zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego.  Nowe windy nie są  urządzeniami tanimi, ich żywotność można znacznie przedłużyć poprzez bieżącą wymianę zużytych elementów i odpowiednią konserwację.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego